I. Wyzbyć się ducha tego świata – dzień 11

Z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.

Słowo do Rozważań:

Łk 11, 5-13

Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: "Przyjacielu, użycz mi trzy chleby,  bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać". Lecz tamten odpowie z wewnątrz: "Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie". Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

Traktat [101]

Czciciele niestali to ci, którzy służą Matce Najświętszej dorywczo i kapryśnie. Raz są żarliwi, raz obojętni; raz są gotowi zrobić wszystko, by służyć Najświętszej Pannie, a niebawem stają się zupełnie inni. Chwytają się wszystkich możliwych nabożeństw ku czci Najświętszej Panny i wstępują do Jej stowarzyszeń, a potem nie spełniają wypływających stąd obowiązków. Zmieniają się jak księżyc. Toteż Maryja trzyma ich u stóp swoich jak księżyc. bo są zmienni i niegodni, by zaliczono ich do grona sług tej Panny wiernej, których udziałem jest wierność i stałość. Lepiej nie podejmować się tylu modlitw i praktyk pobożnych; lepiej spełniać ich mniej, lecz wiernie i z miłością, mimo pokus pochodzących od świata, szatana i ciała.

Zadanie:

 • Zastanów się z czym masz problem?

(uzależnienie, nie uczestniczenie w coniedzielnej Mszy Świętej, brak częstej spowiedzi, post, nieregularna modlitwa, coś innego?)

 • Postanów, że w tym momencie się to zmieni.

Pytania do rozważań:

 

 • czy jestem stały w swojej wierze, w postanowieniach i obietnicach składanych Bogu?
 • jak często się modlę?
 • czy wierzę, że moja modlitwa jest rozmową z Bogiem?
 • jak chcę, żeby wyglądała modlitwa z mojej strony?
 • czy proszę wystarczająco długo?
 • kim jest Bóg w mojej relacji do Niego?

Modlitwy na dzisiejszy dzień:

z prośbą o światło i łaskę wyzbycia się ducha tego świata.
 • litania do Ludwika Marii - o wstawiennictwo u Boga
 • Ave Maris Stella - Witaj Gwiazdo Morza
 • Magnificat

przejdź do modlitw