I. Wyzbyć się ducha tego świata – dzień 12

On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.

Słowo do Rozważań:

Mt 7, 24-27

Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku.  Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki».

 

Miłość Mądrości Przedwiecznej 74

Bóg ma swoją Mądrość, a jest to jedyna i prawdziwa, jaką kochać trzeba i szukać jej jak wielkiego skarbu. Ale zepsuty świat też ma swoją mądrość; i powinno się ją osądzić i znienawidzić jako złą i szkodliwą. Filozofowie również mają swoją mądrość; powinno się nią wzgardzić jako bezużyteczną, a częstokroć jako dla zbawienia niebezpieczną.

Dotychczas mówiliśmy o Mądrości Bożej duszom doskonałym, jak zaznacza Apostoł (Por. 1 Kor 2,6) , przede wszystkim z obawy, by nie dały się one zwieść fałszywym blaskiem mądrości światowej. Teraz ukażemy jej obłudę i złośliwość tej ostatniej.

Pytania do rozważań:

  • Jakie jest moje powołanie?
  • Kim Bóg widział mnie przy stworzeniu?

Modlitwy na dzisiejszy dzień:

z prośbą o światło i łaskę wyzbycia się ducha tego świata.
  • litania do Ludwika Marii - o wstawiennictwo u Boga
  • Ave Maris Stella - Witaj Gwiazdo Morza
  • Magnificat

przejdź do modlitw