I. Wyzbyć się ducha tego świata – dzień 7

“Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.

Słowo do Rozważań:

Mt6, 19-21

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.

 

Ga 5, 16-23

Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie.  Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa.

Zadanie:

Zastanów się:

 • czego pragnie Twoja dusza?
 • czego pragnie Twoje ciało?
 • jakie są różnice?

   

   

Pytania do rozważań:

 • Jakie impulsy wysyła ciało?
 • Czego pożądam?
 • W jaki sposób przychodzą do mnie pokusy?
 • Czego chce moja dusza?
 • W jaki sposób przychodzą do mnie dobre owoce Ducha Świętego?
 • Jakie są różnice w pobudkach ciała i duszy?
 • Za Kim chcę podążać?

Modlitwy na dzisiejszy dzień:

z prośbą o światło i łaskę wyzbycia się ducha tego świata.
 • litania do Ludwika Marii - o wstawiennictwo u Boga
 • Ave Maris Stella - Witaj Gwiazdo Morza
 • Magnificat

przejdź do modlitw