I. Wyzbyć się ducha tego świata – dzień 9

Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.

Słowo do Rozważań:

Mt 7, 1-6

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka [tkwi] w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, was nie poszarpały.

 

Traktat [108]

Doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny jest święte, to znaczy pobudza duszę do unikania grzechu i do naśladowania cnót Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Jej głębokiej pokory, żywej wiary, świętego posłuszeństwa, nieustannej modlitwy, wszechstronnego umartwienia, Boskiej czystości, Jej głębokiego miłosierdzia, Jej heroicznej cierpliwości, Jej anielskiej słodyczy i zaiste Boskiej mądrości. Oto dziesięć głównych cnót Najświętszej Maryi Panny.

 

Zadanie:

  • Wybierz jedną z Boskich cnót Maryi,

    "[...] głęboka pokora, żywa wiara, święte posłuszeństwo, nieustanna modlitwa, wszechstronne umartwianie, Boska czystość, głębokie miłosierdzie, heroiczna cierpliwość, anielska słodycz i Boska mądrość."

  • podążaj za nią przez cały dzisiejszy dzień.

Pytania do rozważań:

  • Z jaką spośród Boskich cnót Matki Maryi, ja mam największy problem?
  • Dzięki praktykowaniu której z tych cnót “zaprę się samego siebie”, żeby oddawać życie Bogu?

Modlitwy na dzisiejszy dzień:

z prośbą o światło i łaskę wyzbycia się ducha tego świata.
  • litania do Ludwika Marii - o wstawiennictwo u Boga
  • Ave Maris Stella - Witaj Gwiazdo Morza
  • Magnificat

przejdź do modlitw