II. Poznać siebie samego- dzień 4

Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu.

Słowo do Rozważań:

Łk 6, 43-45

Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta.

 

Łk 13,1-5

W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli pokutować nie będziecie, wszyscy tak samo zginiecie».

 

Pytania do rozważań:

  • Co myślę o swojej grzesznej stronie?
  • Czy liczę na łatwe i szybkie przebaczenie kiedy grzeszę?
  • W jaki sposób zadośćuczyniam Panu Bogu swoje grzechy?
  • W jaki sposób pokutuję?
  • Czy to wystarczy?

Modlitwy na dzisiejszy dzień:

z prośbą o światło i łaskę poznania samego siebie.
  • litania do Ducha Świętego
  • Ave Maris Stella - Witaj Gwiazdo Morza
  • Litania do Najświętszej Maryi Panny

przejdź do modlitw