IV. Poznać Jezusa Chrystusa – dzień 3

Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie.

Słowo do Rozważań:

Mt 26, 31-35

Wówczas Jezus rzekł do nich: «Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei». Odpowiedział Mu Piotr: «Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię». Jezus mu rzekł: «Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». Na to Piotr: «Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie». Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie.


O naśladowaniu Chrystusa, Księga II, Rozdz. 7

Błogosławiony, kto rozumie, co znaczy kochać Jezusa i dla Jezusa zaprzeć się siebie. Dla tego Umiłowanego trzeba opuścić wszystko, co nam drogie, gdyż Jezus chce być kochany nade wszystko. Miłość stworzenia jest zwodnicza i niestała; miłość Jezusa wytrwała i wierna. Kto się przywiązał do stworzeń, upadnie z tym, kto upada; kto objął mocno Jezusa, będzie utwierdzony na wieki. Jezusa kochaj i miej za przyjaciela, choćby cię wszyscy odeszli; On cię nie opuści i nie pozwoli ci zginąć. Czy chcesz, czy też nie, będziesz musiał kiedyś z wszystkimi się rozstać.

 

 

Pytania do rozważań:

  • Ile razy zawiodłem Jezusa, ile razy upadałem i nie dotrzymałem obietnic?
  • Jak wielka jest Miłość, którą darzy mnie Bóg?
  • Czy jestem osobą buntowniczą?
  • Czy jestem wierny?
  • Czy potrafię poddać się  Jezusowi przez Maryję?

Modlitwy na dzisiejszy dzień:

z prośbą o światło i łaskę poznania Pana Jezusa.
  • litania do Ducha Świętego
  • Ave Maris Stella - Witaj Gwiazdo Morza
  • Litania do Imienia Jezus

przejdź do modlitw