IV. Poznać Jezusa Chrystusa – dzień 4

Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.

Słowo do Rozważań:

Mk 8, 31-33

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie».

 

 

Miłość Mądrości Przedwiecznej 169

Krzyż Mądrość Wcielona ukochała od dzieciństwa: Hanc amavi a juventute mea. Przyszła na świat wówczas dopiero, kiedy przyjęła go, w łonie swojej Matki, z rąk Ojca Przedwiecznego, i umieściła go w swoim Sercu, by tam panował, mówiąc: „Deus meus, volui, et legam tuam in medio cordis mei. Boże mój, mój Ojcze, wybrałem ten krzyż jeszcze w Twoim łonie, wybrałem go w łonie mej Matki; kocham go ze wszystkich sił i umieszczam go w Sercu moim, aby moją oblubienicą był i moją nauczycielką”.

 

Zadania:

Przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny proś Boga o umiłowanie Krzyża Świętego.

Modlitwy na dzisiejszy dzień:

z prośbą o światło i łaskę poznania Pana Jezusa.
  • litania do Ducha Świętego
  • Ave Maris Stella - Witaj Gwiazdo Morza
  • Litania do Imienia Jezus

przejdź do modlitw