Modlitwy zalecane przez

Św. Ludwika Marię Grignion de Montfort

na okres przygotowania do Doskonałego Nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny

 

 

Modlitwy Codzienne

Mała Koronka na cześć 12 Przywilejów Najświętszej Maryi Panny

 

Magnificat

 

I. 12 dni by wyzbyć się ducha tego Świata

Módlmy się z prośbą o wyzbycie się ducha tego świata.

Magnificat

 

Ave Maris Stella - Witaj Gwiazdo Morza

 

[śpiewane] Ave Maris Stella - Witaj Gwiazdo Morza

Schola Agnus ze Zgierza

Litania do Świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort

II. 7 dni by poznać siebie samego

Módlmy się prośbą o światło i łaskę poznania siebie samego.

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

 

Ave Maris Stella - Witaj Gwiazdo Morza

 

Litania do Ducha Świętego

III. 7 dni by poznać Świętą Matkę Maryję

Módlmy się prośbą o światło i łaskę poznania Najświętszej Dziewicy.

Litania do Ducha Świętego

Ave Maris Stella - Witaj Gwiazdo Morza

 

Różaniec

Tajemnice Radosne

 

Tajemnice Chwalebne

 

Tajemnice Bolesne

Tajemnice Światła

IV. 7 dni by poznać Jezusa Chrystusa

Módlmy się prośbą o światło i łaskę poznania Pana Jezusa.

Litania do Imienia Jezus

 

Ave Maris Stella - Witaj Gwiazdo Morza

 

Litania do Ducha Świętego